TARIEVEN EN REKENING

Na het eerste consult ontvangt de patient een samenvattende brief met daarin het behandelvoorstel en een kostenbegroting. Indien van toepassing zullen ook de mogelijkheden voor vergoeding door de verzekeraar worden aangekaart. De rekening wordt verzonden via de factoring-maatschappij Infomedics.

Tarieven 2020

knmt_tarievenlijst_en_algemene_bepalingen_2020

prijslijst tandtechniek 2020 4Dental

De KNMT betalingsvoorwaarden staan ter inzage op de balie bij de receptie.

KNMT betalingsvoorwaarden

Aanvullende tandartsverzekering

Het is verstandig om goed naar uw aanvullende tandartsverzekering te kijken omdat er nogal verschillen bestaan in de vergoedingen van de verschillende verzekeraars. Wij sluiten geen contracten af met zorgverzekeraars. Het is dan ook aan te raden om voor een ‘restitutiepolis’ te kiezen als u keuzevrijheid wilt hebben voor arts of tandarts.