skip to Main Content

Nieuwsbericht 22 april 2020

Na de volledige praktijksluiting als gevolg van de maatregelen rondom het SARS-Cov-2-virus (Covid-19), gaan wij de reguliere mondzorg weer gefaseerd hervatten. Hierbij zullen we de adviezen van de overheid en de leidraad ‘Mondzorg Corona’ van de KNMT in acht nemen, zodat behandelingen veilig kunnen worden uitgevoerd en de kans op onderlinge besmetting minimaal is.

Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de patiënten waarvan eerder gemaakte afspraken waren geannuleerd.

Patiënten die een afspraak hebben staan op 29 april en daarna worden gebeld door één van onze medewerkers, aan de hand van een aantal vragen kan dan bepaald worden of de afspraak doorgang kan vinden.

Momenteel leveren we de volgende zorg:

 • Spoedzorg aan niet-Corona (verdachte) patiënten.
 • Reguliere mondzorg (periodieke controle, planbare behandelingen) aan de in de leidraad geselecteerde patiëntengroepen, vanwege de risico’s. U leest onderaan dit bericht, wanneer u nog niet in aanmerking komt voor deze zorg **.

Maatregelen in onze praktijk

Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk kan 1 begeleider meekomen.

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Bij binnenkomst vragen wij u de handen te desinfecteren met handalcohol.
 • Aanmelden graag bij de balie. Indien de wachtkamer vol zit, dan wordt u mogelijk gevraagd even buiten of bijvoorbeeld in de auto te wachten.
 • Houdt 1.5 meter afstand van (balie)medewerkers en van andere patiënten.
 • Wij begroeten u met een glimlach, maar geven elkaar geen hand ter begroeting.
 • Voorafgaand aan een behandeling zult u gevraagd worden te spoelen met een mondspoelmiddel.

Voorbereiding afspraak:

 • Graag willen we u vragen om vooraf telefonisch contact op te nemen indien u symptomen heeft, welke kunnen passen bij Covid-19 (koorts >38.0 C, hoesten, niezen, verkoudheid, plotseling verlies van smaak of reukzin, ontstoken ogen).Tandheelkundige zorg wordt uitgesteld bij:
 • Personen met (de afgelopen 24 uur) symptomen passend bij COVID-19
 • Huisgenoten van personen met (die afgelopen 24 uur) koorts en/of benauwdheid
 • Personen die een PCR-COVID-19 test hebben ondergaan, waarbij de uitslag nog niet bekend is
 • Personen waarvoor thuisisolatie geldt: patiënten met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)
 • Personen waarvoor (thuis)quarantaine geldt: te weten personen die zijn teruggekeerd uit een risicogebied/-land (code oranje/rood, waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt), symptoomvrije huisgenoten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten), overige nauwe contacten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)
 • (update 14 oktober 2020)

**Wanneer is overleg met behandelaar of huisarts wenselijk bij reguliere mondzorg:

 • Patiënten van 18 jaar of ouder met:
  • (Chronische) afwijkingen aan de longen.
  • Hartaandoeningen
  • Suikerziekte (diabetes mellitus).
  • Nieraandoeningen
  • Immuunsysteem remmende medicijnen.
  • Auto-immuunziekten
  • Onbehandelde of nog ongecontroleerde HIV-infectie.

Bij twijfel kan de tandarts of kaakchirurg met u contact opnemen. Graag vragen we u om uw begrip voor bovenstaande maatregelen. Team centrum voor mondzorg Arnhem Dental.

(laatst bijgewerkt op 6-9-2020)

Back To Top