Nieuwsbericht 22 april 2020:

Na de volledige praktijksluiting als gevolg van de maatregelen rondom het SARS-Cov-2-virus (Covid-19), gaan wij de reguliere mondzorg weer gefaseerd hervatten. Hierbij zullen we de adviezen van de overheid en de leidraad ‘Mondzorg Corona’ van de KNMT in acht nemen, zodat behandelingen veilig kunnen worden uitgevoerd en de kans op onderlinge besmetting minimaal is.

Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de patiënten waarvan eerder gemaakte afspraken waren geannuleerd.

Patiënten die een afspraak hebben staan op 29 april en daarna worden gebeld door één van onze medewerkers, aan de hand van een aantal vragen kan dan bepaald worden of de afspraak doorgang kan vinden.

Momenteel leveren we de volgende zorg:

 • Spoedzorg aan niet-Corona (verdachte) patiënten. Wanneer u wel symptomen vertoont dan kunt u terecht bij een daarvoor ingericht mondzorg-centrum.
 • Reguliere mondzorg (periodieke controle, planbare behandelingen) aan de in de leidraad geselecteerde patiëntengroepen, vanwege de risico’s. U leest onderaan dit bericht, wanneer u nog niet in aanmerking komt voor deze zorg **.

 

Voorbereiding afspraak:

 • Graag willen we u vragen om vooraf telefonisch contact op te nemen indien u symptomen heeft, welke kunnen passen bij Covid-19 (koorts >38.0 C, hoesten, niezen, verkoudheid, plotseling verlies van smaak of reukzin, ontstoken ogen).

 

Maatregelen in onze praktijk:

 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk kan 1 begeleider meekomen.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Bij binnenkomst vragen wij u de handen te desinfecteren met handalcohol.
 • Aanmelden graag bij de balie. Indien de wachtkamer vol zit, dan wordt u mogelijk gevraagd even buiten of bijvoorbeeld in de auto te wachten.
 • Houdt 1.5 meter afstand van (balie)medewerkers en van andere patiënten.
 • Wij begroeten u met een glimlach, maar geven elkaar geen hand ter begroeting.
 • Voorafgaand aan een behandeling zult u gevraagd worden te spoelen met een mondspoelmiddel.

 

**Wanneer komt u nog NIET in aanmerking voor reguliere mondzorg:

 • Leeftijd 70 jaar of ouder.
 • Patiënten van 18 jaar of ouder met:
  • (Chronische) afwijkingen aan de longen.
  • Hartaandoeningen
  • Suikerziekte (diabetes mellitus).
  • Nieraandoeningen
  • Immuunsysteem remmende medicijnen.
  • Auto-immuunziekten
  • Onbehandelde of nog ongecontroleerde HIV-infectie.

Bij twijfel kan de tandarts of kaakchirurg met u contact opnemen.

Graag vragen we u om uw begrip voor bovenstaande maatregelen.

Team centrum voor mondzorg Arnhem Dental.

coronamaatregelen_lmc