skip to Main Content

Maatregelen in onze praktijk

Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk kan 1 begeleider meekomen.

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Bij binnenkomst vragen wij u de handen te desinfecteren met handalcohol.
 • Aanmelden graag bij de balie. Indien de wachtkamer vol zit, dan wordt u mogelijk gevraagd even buiten of bijvoorbeeld in de auto te wachten.
 • Houdt 1.5 meter afstand van (balie)medewerkers en van andere patiënten.
 • Wij begroeten u met een glimlach, maar geven elkaar geen hand ter begroeting.
 • Voorafgaand aan een behandeling zult u gevraagd worden te spoelen met een mondspoelmiddel.

Voorbereiding afspraak:

 • Graag willen we u vragen om vooraf telefonisch contact op te nemen indien u symptomen heeft, welke kunnen passen bij Covid-19 (koorts >38.0 C, hoesten, niezen, verkoudheid, plotseling verlies van smaak of reukzin, ontstoken ogen).Tandheelkundige zorg wordt uitgesteld bij:
 • Personen met (de afgelopen 24 uur) symptomen passend bij COVID-19
 • Huisgenoten van personen met (die afgelopen 24 uur) koorts en/of benauwdheid
 • Personen die een PCR-COVID-19 test hebben ondergaan, waarbij de uitslag nog niet bekend is
 • Personen waarvoor thuisisolatie geldt: patiënten met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)
 • Personen waarvoor (thuis)quarantaine geldt: te weten personen die zijn teruggekeerd uit een risicogebied/-land (code oranje/rood, waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt), symptoomvrije huisgenoten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten), overige nauwe contacten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)
 • (update 14 oktober 2020)

**Wanneer is overleg met behandelaar of huisarts wenselijk bij reguliere mondzorg:

 • Patiënten van 18 jaar of ouder met:
  • (Chronische) afwijkingen aan de longen.
  • Hartaandoeningen
  • Suikerziekte (diabetes mellitus).
  • Nieraandoeningen
  • Immuunsysteem remmende medicijnen.
  • Auto-immuunziekten
  • Onbehandelde of nog ongecontroleerde HIV-infectie.

Bij twijfel kan de tandarts of kaakchirurg met u contact opnemen. Graag vragen we u om uw begrip voor bovenstaande maatregelen. Team centrum voor mondzorg Arnhem Dental.

(laatst bijgewerkt op 6-9-2020)

Back To Top