skip to Main Content

Vraag ten eerste om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. De tandarts kan u dan uitleggen waarom hij heeft gekozen voor zijn advies of juist die ene behandeling. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Als u er samen met uw tandarts niet uitkomt, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is een informatiepunt van de beroepsorganisatie: de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Het TIP is geen klachtenbureau, maar kan wel behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u een klacht kunt indienen.

Als u besluit uw klacht per brief aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. Voorwaarde is wel dat uw tandarts is aangesloten bij de NMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk:

  • een bemiddelende rol spelen;
  • overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.
Back To Top