skip to Main Content

Tarieven 2021

Na het eerste consult ontvangt de patiënt een samenvattende brief met daarin het behandelvoorstel en een kostenbegroting. Indien van toepassing zullen ook de mogelijkheden voor vergoeding door de verzekeraar worden aangekaart. De rekening wordt verzonden via een factoring-maatschappij, infomedics.

Back To Top