skip to Main Content

Onze praktijk

Sinds 2007 bestaat de verwijspraktijk voor implantologie AD TIEN, gedreven door tandarts Peter Rijsemus en de kaakchirurgen Theo Hoppenreijs, Jeroen Fennis en Robbert Hover. De kaakchirurgen zijn sinds jaar en dag erkend Implantoloog NVOI.

Bovengenoemden zijn tevens werkzaam in het Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Zij verzorgen daar de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de Bijzondere Tandheelkunde die in het ziekenhuis thuishoort, van verstandskiezen tot slijmvliesaandoeningen, kaakcorrecties en tumoren, maar ook bijvoorbeeld gebitsherstel na kankerbehandeling of aangeboren afwijkingen.

Ook een gebitsprothese op implantaten (vaak een klikgebit genoemd) is een belangrijk onderdeel van die bijzondere tandheelkunde. Steeds vaker werden echter patiënten verwezen naar Rijnstate met een groot tandheelkundig probleem dat verzekeringstechnisch niet in het ziekenhuis thuishoort. Mensen die één of meerdere tanden en kiezen missen en geen loszittend plaatje willen dragen, bijvoorbeeld. In overleg met de Raad van Bestuur van Rijnstate is overeengekomen dat deze – niet in de basisverzekering opgenomen zorg – buiten het ziekenhuis uitgevoerd mag worden door deze tandheelkundige professionals.

De ervaring uit het ziekenhuis met zeer complexe behandelingen biedt de basis voor deze tandheelkundige praktijk waar op implantologisch gebied veel mogelijk is. Daarbij kijkt AD TIEN niet primair naar trends of een zo snel mogelijke behandeling maar naar wat het beste past bij de patiënt. Geld wordt niet gestoken in glossy folders of reclame, maar in optimale zorg en materialen. Dezelfde materialen die ook in het ziekenhuis worden gebruikt. Het probleem van de patiënt staat centraal en het uitpluizen van dat probleem –de diagnose– is daarbij de belangrijkste stap. Hierna worden de diverse behandelmogelijkheden genoemd en de bijbehorende kostenplaatjes zodat de patiënt zelf een goede keuze kan maken in overleg met de verwijzend tandarts en de zorgverzekeraar. Implantaatbehandelingen kunnen in de tandheelkundige praktijk van Rijsemus worden uitgebreid met kroon en brugwerk op de overige tanden en kiezen, bleken, witte vullingen en alles wat verder wenselijk of noodzakelijk is.

Verwijzing

Patiënten moeten naar AD TIEN worden verwezen of kunnen indien zij geen eigen tandarts hebben, op eigen initiatief komen. De eigen tandarts kan de gehele behandeling of een deel daarvan uitbesteden aan AD TIEN waarna de patiënt weer terug gaat naar de eigen tandarts. Patiënten die geen eigen tandarts hebben zullen deze toch moeten zoeken voor de gebruikelijke halfjaarlijkse of jaarlijkse controle. De samenwerking met de verwijzers is AD TIEN veel waard, de band met de tandartsen die ook naar het ziekenhuis verwijzen wordt zo goed mogelijk onderhouden.

Teamwerk

Aldus worden implantaten geplaatst door de kaakchirurgen Jeroen Fennis, Theo Hoppenreijs en Robbert Hover, gebitsprothesen vervaardigd door Peter Rijsemus en Barbra Savenije en kronen en bruggen op implantaten vervaardigd door Peter Rijsemus. Tandtechnisch laboratorium 4Dental is op hetzelfde terrein gevestigd. In dit van oudsher zeer bekende laboratorium wordt met de modernste technieken gewerkt en worden alle vormen van tandtechniek zelf uitgevoerd, dus niet uitbesteed. De nabijheid en betrokkenheid van de tandtechnicus bij uitgebreide werkstukken is ook een belangrijk pluspunt voor AD TIEN. De mensen die de kronen- of gebitsprothesen vervaardigen staan indien noodzakelijk ook naast de behandelstoel om in goed overleg tot het beste resultaat te komen. Dit bevordert de snelheid en de kwaliteit van wat in de mond wordt geplaatst.

Wat wij bieden

Sinds 2007 is de implantologiepraktijk van AD TIEN nu bezig en het enthousiasme is bij alle partijen aanwezig. Arnhem Dental is een samenwerkingsverband van tandheelkundige praktijken waar men voor diverse soorten zorg terecht kan. Zo is er een “algemene” tandheelkundige praktijk van tandarts Gerjen Winkeler, een praktijk voor gebitsprothesen van tand-protheticus Barbra Savenije, en onze praktijk met de toevoeging van het implantologie-team. De combinatie van tandprotheticus, tandarts, kaakchirurg, mondhygienist en tandtechnicus maakt dat er veel deskundigheid aanwezig is op alle vlakken van de tandheelkunde. Ook de baliebezetting en tandartsassistentes zijn goed thuis in de implantologie en alles wat daarmee samenhangt zodat patienten goed te woord worden gestaan en begeleid.

Back To Top