skip to Main Content

Het kan gebeuren dat door grote gaatjes, tandvleesproblemen of een ongeval tanden verloren raken. Hierdoor kan het eten en goed kunnen kauwen moeilijk worden. De meest eenvoudige manier om deze aan te vullen is door middel van een zogenaamd plaatje. Dit plaatje vult de tanden aan en zorgt er in elk geval voor dat het gebit er weer compleet uit zit. Het eten met een plaatje wil nog wel eens problemen geven maar dat is per persoon verschillend. Een voordeel van een plaatje is dat het gemakkelijk gerepareerd kan worden en het kan ook worden uitgebreid als er nog meer tanden en kiezen verloren gaan: de nieuwe “neptanden” kunnen dan meestal gewoon aan het plaatje toegevoegd worden.

Een iets duurder versie is een zogenaamde frameprothese. Het plaatje hierboven heeft haakjes van gebogen staaldraad voor extra houvast, een frameprothese wordt grotendeels van staal gemaakt en heeft gegoten haakjes om de tanden en kiezen. Een frameprothese is dunner dan een gewoon plaatje en daarom comfortabeler. Nadeel is de zichtbaarheid van de haakjes in de buurt van de voortanden

Een manier om slechts een paar tanden en kiezen te vervangen is een etsbrug of plakbrug. Dit betreft één of twee neptanden die met vleugeltjes aan de buurtanden worden geplakt. Die vleugeltjes zitten aan de binnenzijde van de tanden en zijn dus niet zichtbaar. Afhankelijk van de stand van de tanden en of iemand veel knarst kan een etsbrug of plakbrug nog wel eens losgaan, en dat is eigenlijk het belangrijkste nadeel van deze voorziening. Voordeel van deze voorziening is dat als de etsbrug kapot gaat er niets met je eigen tanden is gebeurd, in tegenstelling tot kronen en bruggen waarbij je eigen tanden afgeslepen moeten worden.

Een ander manier om tanden aan te vullen is het maken van kroon en brugwerk. Dit is kostbaarder dan het maken van een plaatje of een frame, maar ook veel comfortabeler. Hierbij moeten de eigen tanden en kiezen beslepen worden om kronen te maken waaraan de ontbrekende tanden worden vastgemaakt.

Nóg een manier om tanden en kiezen te vervangen is het plaatsen van implantaten. Vooraf moet bekeken worden of er voldoende kaakbot aanwezig is om de implantaten te plaatsen. Op één implantaat kunnen één of twee kiezen of tanden worden gemaakt, of bijvoorbeeld 3 tanden en kiezen op twee implantaten.

Back To Top