skip to Main Content

U dient uw rekening binnen 30 dagen te voldoen onder vermelding van factuurnummer/debiteurnummer op rekeningnummer:
NL 72 ABNA 0625 4604 05 t.n.v. Winkeler te Arnhem.

Aanvullende tandartsverzekering

Het is verstandig om goed naar uw aanvullende tandartsverzekering te kijken omdat er nogal verschillen bestaan in de vergoedingen van de verschillende verzekeraars. Wij sluiten geen contracten af met zorgverzekeraars. Het is dan ook aan te raden om voor een ‘restitutiepolis’ te kiezen als u keuzevrijheid wilt hebben voor arts of tandarts.

Op de website van vergelijkmondzorg.nl vindt u een overzicht van de vergoedingen van de diverse verzekeraars.

Back To Top