skip to Main Content

Snurken of slaapapneu, alleen lastig voor uw omgeving?

Snurken komt veel voor en zorgt voor geluidsoverlast zodat de partner, maar ook de rest van de familie hiervan veel hinder kan ondervinden.
Vindt het snurken met overdadig veel geluid plaats, dan kan er ook sprake zijn van een zogenaamd slaapapneu syndroom waarbij door ontspanning van de tong en kaakspieren, steeds voor korte tijd de ademhaling gedeeltelijk of volledig wordt geblokkeerd. Afhankelijk van het aantal keren per uur en de duur dat een dergelijke ademstop plaatsvindt spreekt men over milde, matige of ernstige apneu. Gevolg op de korte termijn is dat men overdag erg moe is, zich slecht kan concentreren en spontaan in slaap valt, waardoor bijvoorbeeld deelnemen aan het verkeer onverantwoord is. Op de langere termijn kan een onbehandelde slaapapneu leiden tot verhoogde bloeddruk, hart en herseninfarcten. Overgewicht, onregelmatige slaapritme, alcohol, tabak en slaapmiddelen verergeren het slaapapneu syndroom.

De behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een CPAP en er zijn ook chirurgische mogelijkheden. Deze folder gaat over het gebruik van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) als oplossing voor snurken of apneu. Of er werkelijk sprake is van slaapapneu is alleen vast te stellen door een slaaponderzoek. Dit kan in het ziekenhuis gebeuren, maar ook kan apparatuur meegegeven worden naar huis waarmee de noodzakelijke metingen kunnen worden gedaan tijdens de slaap. Om vast te stellen of de MRA werkt, dient na de behandeling nogmaals een slaaponderzoek plaats te vinden.

Hoe werkt de MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)

Zoals hiervoor beschreven ontstaat snurken en slaapapneu door een blokkade van de ademweg. Dat kan op het niveau van het zachte gehemelte zijn maar ook op het niveau van de tong. Bij snurken trillen zachte delen van de keel in de luchtstroom tijdens het ademen en veroorzaken zo het typische snurkgeluid. Als de zachte delen van de keel (huig, achterkant van de tong) de luchtstroom geheel afsluiten spreken we van apneu. Omdat de patiënt met apneu geen zuurstof meer krijgt, wordt hij zonder het te merken even wakker, voordat hij weer in slaap valt tot de volgende apneu plaatsvindt. Hij rust hierdoor niet uit en wordt uiterst vermoeid wakker.

Een MRA bestaat uit een beugel die vastklikt op de boventanden en een beugel die vastklikt op de ondertanden. Als deze met elkaar worden verbonden, gaat de onderkaak automatisch naar voren. Door het naar voren schuiven van de onderkaak wordt de luchtweg open gehouden. De zachte delen uit de keel, blokkeren hierdoor niet meer de lucht waardoor het snurken het optreden van blokkade van de luchtweg (apneu) niet meer optreedt. De MRA wordt alleen tijdens de slaap gedragen.

Hoe wordt een MRA vervaardigd?

Voor het maken van een MRA zijn er gebitsafdrukken nodig. Vooraf aan deze afdrukken is het goed om de conditie van het gebit te bekijken zoals dat bij een tandheelkundige controle gebeurt, eventueel in combinatie met röntgenfoto’s. Alleen een goed onderhouden gebit en tandvlees met voldoende tanden is geschikt om een MRA op vast te klikken. Ook meet de behandelaar op hoe ver de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd waar de MRA wordt vervaardigd. Afhankelijk van het type MRA dat u heeft gekozen, duurt het een aantal weken voor de MRA klaar is.Voor mensen die geen eigen tanden of kiezen hebben zijn er ook mogelijkheden om een MRA te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing van de MRA

Als de MRA klaar is wordt gekeken of deze goed vast op de onder,- en bovenkaak past. Slaapt u goed met de MRA dan mag u, nadat er 3 nachten mee geslapen heeft ,beginnen met het instellen van de MRA. Uw behandelaar laat u zien hoe dat gaat en hoeveel u per keer de onderkaak verder naar voren moet stellen. U mag niet meer doen dan is voorgeschreven omdat uw kaakgewricht en kauwspieren aan deze toch onnatuurlijke stand moeten wennen. Wacht ook telkens 2 tot 3 dagen alvorens de MRA nog verder naar voren te draaien. Lukt het niet om na drie nachten door te slapen doe dan eerst het onderste deel van de MRA in en pas later ook het bovenste deel. Lukt het helemaal niet dan neemt u weer contact op met uw behandelaar.

 

De eerste dagen kunt u last krijgen van vermeerderde speekselproductie of soms juist van een droge mond. Ook kunt u een stijf gevoel krijgen in de kaken, gevoelige tanden en kiezen, het gevoel dat de tanden en kiezen losstaan en niet meer precies op elkaar passen. U zult merken dat deze klachten geleidelijk minder worden.

Voordat u ’s avonds de MRA indoet is het van het grootste belang om uw tanden en kiezen heel goed te reinigen. Plakresten onder de MRA kunnen uw gebit extra schade berokkenen gedurende de nacht. Als u de MRA niet draagt dient u hem vochtig te bewaren. Voordat u ’s morgens de MRA in een bakje water zet, dient u hem goed met water en zeep te reinigen. Houdt de MRA buiten het bereik van viervoeters, want die zijn gek op iets waar zo nadrukkelijk de geur van het baasje aan kleeft. Enkele weken na het plaatsen van de MRA komt u terug voor een controlebezoek. Tijdens deze controle wordt nauwkeurig gecontroleerd of de ingestelde stand de juiste is en zonodig worden correcties aangebracht. Of de MRA werkt bij snurkklachten zal ongetwijfeld worden opgemerkt door de bedpartner. Bij het gebruik van de MRA voor slaapapneu is het van het groot belang om een slaaponderzoek te doen om te kijken of de apneus voldoende zijn afgenomen. Neem bij uw halfjaarlijkse controle door uw eigen tandarts de MRA mee zodat deze op de hoogte is van het apparaat u gebruikt.

Financien en garantie

Sinds 1 januari 2010 wordt door de meeste verzekeraars, een MRA vergoed voor mensen die lijden aan OSAS. Voor mensen die snurken vindt meestal geen vergoeding plaats Door de tandarts wordt een aanvraag gedaan. Deze aanvraag bestaat uit de aanvraag zelf, een kopie van het verslag van de longarts of kno-arts waaruit blijkt dat u OSAS heeft én een röntgenfoto en verslag van de tandarts waaruit blijkt dat uw gebit geschikt is voor een MRA.

Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een vergoeding kan een begroting worden gemaakt zodat u vooraf weet wat de kosten zijn. Hoewel de MRA bij 93 % van de behandeling goed werkt, kan het zijn dat de MRA voor u niet de juiste behandeling van uw snurk, – of slaapapneuprobleem is.

Wij raden u aan om jaarlijks een controle te laten uitvoeren van de MRA en de mogelijke effecten die uw MRA heeft op uw gebit en kaakstand. Op deze basis bieden we u ook 5 jaar garantie op de MRA betreffende reparaties en aanpassingen.

Snurken komt heel veel voor en kan een probleem zijn voor de nachtrust van uw partner. Snurken kan soms ook een probleem zijn voor uw eigen gezondheid, als het snurken tevens gepaard gaat met ademstops. Daarom is het verstandig om altijd een slaaponderzoek uit te laten voeren als u het vermoeden heeft dat u tijdens het slapen last heeft van ademstops. Klik hier om de folder te bekijken en/of te downloaden.

Tandarts Rijsemus is een NVTS geaccrediteerde tandarts. Dat betekent dat hij een examen heeft afgelegd op het terrein van tandheelkunde en slaapgeneeskunde én dat hij heeft aangetoond dat hij veel patiënten heeft behandeld en zo veel ervaring heeft opgebouwd. De NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) controleert periodiek of de geaccrediteerde tandartsen nog steeds hun titel waard zijn. Een aantal verzekeringen gaan aantal tot vergoeding over indien de behandelend tandarts geaccrediteerd is. Klik hier om meer over de NVTS te weten te komen.

U bent zeker niet de enige in Nederland die te kampen heeft met de problemen van slaapapneu of snurken. Er is een zeer actieve patiëntenvereniging die veel voor u kan betekenen in de vorm van bijeenkomsten, adviezen en praktische tips. Klik hier als u meer wilt weten over deze vereniging.

Binnen AD TIEN worden met name snurkbeugels gemaakt van Somnomed. Somnomed is marktleider in Europa en wereldwijd een grote speler op dit terrein. Door de jaren heen komen er steeds nieuwe ontwikkelingen van de Somnodent om een beter resultaat en meer comfort te bewerkstelligen. Klik hier als u meer wilt weten over deze organisatie.

Back To Top