skip to Main Content

Onder “CORONA” in de menubalk vindt u de actuele stand van zaken met betrekking tot het hervatten van de reguliere mondzorg. (update 6 september 2020)

Wat te doen bij spoedgevallen

Bij pijnklachten en spoedgevallen kunt u op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur bellen met de receptie van Arnhem Dental: 026-3893330

Bij ernstige spoedklachten op maandag t/m donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 8.00 uur, op vrijdag, zaterdag, zondag en tijdens feestdagen kunt u contact opnemen met de centrale doktersdienst: tel 0900-1515, u wordt dan in contact gebracht met de dienstdoende tandarts in Arnhem of Velp. Onder spoedklachten wordt verstaan: ongeval, nabloeding of acute pijn. In de meeste gevallen dient u dan de factuur contant te voldoen. Legitimatie is noodzakelijk.

Back To Top