skip to Main Content

De meeste medewerkers van tandartspraktijk Winkeler zijn als vrijwilliger mee geweest naar Nepal om daar de mensen gratis tandheelkundige hulp te verlenen. De Netherlands Oral Health Society organiseert 2 maal per jaar dental camps in Nepal. Een groep enthousiaste tandartsen, mondhygienistes en assisterenden verblijft 2 tot 3 weken op eigen kosten in afgelegen gebieden in Nepal en geeft mensen die anders verstoten blijven van tandheelkundige hulp directe hulp: verhelpen van pijnklachten en het geven van voorlichting op scholen over gebitsgezondheid. Alle benodigde materialen worden bekostigd uit sponsorgelden. Op de website nohs.nl staat een uitgebreide beschrijving van al het vrijwilligerswerk in Nepal.

Back To Top