skip to Main Content

Dr. Jeroen P.M. Fennis is afgestudeerd als tandarts (1989, cum laude) en arts (1994) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De specialisatie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) is afgerond in 1998. In 1999 is hij toegetreden tot de maatschap MKA-chirurgen van Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. In 2004 is hij gepromoveerd op het onderwerp ‘Mandibular Reconstruction: Platelet Rich Plasma & Scaffolds, an experimental study”. Aandachtsgebieden zijn implantologie, pre-implantologische chirurgie, dentoalveolaire chirurgie en CMD en orofaciale pijn. Op het gebied van de (pre-)implantologie is hij zowel nationaal als internationaal actief op wetenschappelijk en opleidings-terrein. Hij is door de NVOI erkend als implantoloog in 2003. In het Centrum voor Tandvervangende Implantologie ‘Arnhem Dental’ is hij als implantoloog werkzaam sinds 2007. Naast de patientenzorg is hij actief in diverse commissies/besturen vanuit ziekenhuis, wetenschappelijke- en beroepsvereniging. Hij is in Ziekenhuis Rijnstate als specialist-manager mede-verantwoordelijk voor het bestuur van de afdeling MKA-chirurgie.

BIG geregistreerd onder nummer 9020951402

Back To Top